Kurs ZOOPSYCHOLOG

Kurs ZOOPSYCHOLOG wiosna 2018r.  

 
Pierwszy zjazd 13 - 15.04.2018r. Czas trwania kursu około 3 miesiące
Kolejne też weekendowe zjazdy ustalimy wspólnie z kursantami na pierwszym zjeździe.
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych według wzoru MEN w zakresie - zawód ZOOPSYCHOLOG
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zaświadczenie MEN załącznik 2)


Więcej informacji tel. 601 088 200  lub  joannakois@gazeta.pl

Jednym z elementów zaliczenia  kursu jest przygotowanie pełnego opisu behawioralnego przydzielonego psa.

Oferta kursu kierowana jest głównie do Treserów psów, Instruktorów szkolenia psów, do pracowników schronisk, pracowników hoteli dla zwierząt.

O naszych wykładowcach można poczytać TUTAJ

Program kursu:

 
Zawód zoopsycholog - omówienie
Sprawdzenie wiedzy kursantów
Wyrównanie programu
 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy z psami
Zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami
Indywidualne konsultacje z uczestnikami
 
Podstawy psychologii ogólnej
Samopoznanie
Komunikacja
Asertywnosć
Dialog motywujący
 
Obserwacja relacji opiekun/właściciel - zwierzę
Odpowiedznie zadawanie pytań i słuchania oraz analizowania pozyskanych informacji
Dostosowanie się do kontaktów z różnymi typami ludzi
 
Weterynaria - wprowadzenie
Anatomia, fizjologia psów:
układ nerwowy
neurotransmitery
psychofizjologia psa
rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów
Diagnostyka
Przegląd chorób somatycznych, które mogą mieć wpływ na zachowanie psów
Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – wywiad
uwzględnienie interakcji z innymi preparatami przyjmowanymi przez zwierzę będące w leczeniu
Diagnostyka laboratoryjna – zrozumienie wyników badań hematologicznych oraz biochemicznych
Badania dodatkowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Choroby psychiczne
Farmakoterapia
rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń behawioralnych
neurotransmitery a zachowanie – zrozumienie zasad działania leków psychotropowych
ogólne zasady stosowania leków psychotropowych
przegląd leków najczęściej stosowanych w zaburzeniach zachowania psów (grupy leków, mechanizm działania, dawkowanie, wpływ na zachowanie i zdolność uczenia się, działania niepożądane)
farmakologiczne sposoby kontrolowania i modyfikowania wybranych problemów behawioralnych (agresja, lęki, fobie, stres, zachowania obsesyjno-kompulsywne, psychodermatozy, niepożądane zachowania seksualne)
Leczenie wspomagajace (ziołolecznictwo, homeopatia, masaż, ćwiczenia)
 
Udzielanie porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk oraz organizacji prozwierzęcych
Pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków, w jakich miałoby przebywać zwierzę
Dobór zwierzęcia do rodziny
Ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia na podstawie obserwacji zachowań w różnych sytuacjach
Stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniem zwierząt, określenie terapii
Opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach
Ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymania zwierzęcia
Propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych
Ocena zachowania psów a wpływ środowiska schroniskowego
Dobre i złe adopcje
 
Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt
Podstawy prawne interwencji w myśl obowiązujących przepisów prawa
Podstawy psychologii oraz sposoby omijania konfliktów podczas interwencji
Praca praktyczna w scenkach symulujących interwencje, opartych na profesjonalnych inscenizacjach policyjnych
 
 
Copyright ©2016 CHATA LEONA - CHATA LEONA, All Rights Reserved.