Kurs ZOOPSYCHOLOG

Kurs ZOOPSYCHOLOG

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych według wzoru MEN w zakresie - zawód TRESER PSÓW
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zaświadczenie MEN załącznik 2)
 
 
 

Kolejny kurs planujemy na marzec/kwiecień 2018r. Szczegółowe informacje podamy bliżej terminu. 

Więcej informacji tel. 601 088 200  lub  joannakois@gazeta.pl

Jednym z elementów zaliczenia  kursu jest przygotowanie pełnego opisu behawioralnego przydzielonego psa.

Oferta kursu kierowana jest głównie do Treserów psów, Instruktorów szkolenia psów, do pracowników schronisk, pracowników hoteli dla zwierząt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2016 CHATA LEONA - CHATA LEONA, All Rights Reserved.